SK HRANICE

FOTBALOVÝ KLUB HRANICE

"Informace o klubu a týmech, rozpisy i výsledky utkání"
>> Strana: Aktuality

Aktuálně

Aktuálně

< Back
Datum 25. 06 2018
Nadpis2 POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI FO SK HRANICE
Aktualita malá

Pozvánka na členskou schůzi FO SK Hranice, která se bude konat

ve středu dne 27.6.2018 v 18:00 hod. v Občerstvení „Gól“.
Více INFO zde
Aktualita velká

Pozvánka

 

na Členskou schůzi FO SK Hranice, která se bude konat ve středu dne 27.6.2018 v 18:00 hod v Občerstvení „Gól“.

 

Program:

  1. Zahájení, schválení programu
  2. Volba komise mandátové, volební, návrhové, volba ověřovatelů zápisu.
  3. Zpráva mandátové komise
  4. Volba předsedy, místopředsedy a nového výboru,

volba delegátů na valnou hromadu SK Hranice

  1. Diskuse
  2. Zpráva volební komise
  3. Přestávka
  4. Návrh na usnesení
  5. Závěr členské schůze

 

Vážená členská základno,

z důvodu vytvoření presenční listiny a možnosti se usnášet, kdy musí být přítomná nadpoloviční většina pozvaných delegátů s právem hlasovacím, žádám členskou základnu

o jmenovité nahlášení těchto delegátů na e-mail skhranicefotbal@seznam.cz , mobil 731680944 nebo přímo na sekretariát FO SK Hranice. Klíč ke stanovení počtu delegátů byl z rozhodnutí výboru FO SK Hranice stanoven v poměru 1:2, tzn., že právo hlasovat bude mít jeden delegát za dva členy FO SK Hranice. K 13.6.2018 jsou ve FO SK Hranice evidováni členové starší 18-ti let s právem hlasovacím v těchto počtech, z čehož i následně vyplývá daný počet delegátů:

-          staří páni: 18 členů … 9 delegátů

-          dorost: 12 členů … 6 delegátů

-          výbor, trenéři a ostatní: 32 členů … 16 delegátů

-          muži: 27 členů … 14 delegátů

 

Termín jmenovitého nahlášení delegátů s právem hlasovacím je do 26.6.2018 do 12:00 hod.

V případě, že do termínu konaní Členské schůze FO SK Hranice dojde ke změně počtu členů, bude dle výše uvedeného klíče také upraven počet delegátů s právem hlasovacím.

 

Současně s tímto Vás žádám o nahlášení případných kandidátů do výboru FO SK Hranice taktéž do 26.6.2018 do 12:00 hod. rovněž na výše uvedené kontakty. Tímto samozřejmě není dotčeno právo kohokoliv, přihlásit se s kandidaturou při konání Členské schůze FO SK Hranice.

 

 

 

Na Vaši účast se těší                                                     výbor FO SK Hranice