SK HRANICE

FOTBALOVÝ KLUB HRANICE

"Informace o klubu a týmech, rozpisy i výsledky utkání"
>> Strana: Historie

Historie

Historie kopané Hranice do roku 2007:

Jak stará je vlastně historie kopané? Málokdo ví, že první zmínky jsou ze staré Číny, kde se již 2697 let před naším letopočtem hrála hra připomínající kopanou na čtvercovém hřišti do branek bez herního břevna s míčem z kůže naplněným peřím nebo lidskými vlasy. První fotbalový míč v Anglii je datován do roku 1863. Z počátku se hrálo i rukama a také se postupné měnil počet hráčům velikost hřiště i branek.
První zmínky o kopané v Čechách jsou z roku 1885 a určitě za zmínku stojí, že SK Slavie byla založena roku 1892 a AČ Sparta roku 1894. Jejich první vzájemné derby se pak odehrálo 29. března roku 1896. Neméně důležité datum je pak rok 1901, kdy byl založen Český fotbalový svaz a rok 1912, kdy se uskutečnilo první řádné organizované mistrovství Čech.

Po tomto krátkém úvodu z historie vzniku kopané soustřeďme se na kopanou a její úspěchy v Hranicích. Málokdo ví, že se již v roce 1913 mládež na hranicku bavila kopanou, což je doloženo zmínkou v časopise “Hlasy z Pobečví”, kde pisatel vybízí k založení veslařského klubu, aby byla dobrá náhrada “za surovou a nechutnou kopanou!”. Taktéž zmínka o prvním trenérovi “kopáčů” pochází z doby před první světovou válkou. Tímto trenérem byl koncipient u dr. Šromoty dr. Kořínek. Ten kolem sebe shromáždil mladé nadšence, kteří hrávali na vojenském cvičišti Pod Křivým. První světová válka tuto činnost však přerušila.

Další pokračování kopané je od roku 1919, kdy organizovaně začala s kopanou vojenská jedenáctka 40. pěšího pluku. Z tohoto období jsou i jména hráčů jako například Jaroslav Beneš, Alfred Kolanda a Vikror Erban. Jedenáctku organizoval bývalý hráč Slavie Praha hejtman Boudi z Moravské Ostravy a tato jedenáctka dala popud k založení fotbalového odboru při novém sportovním klubu SK Hranice v roce 1920 - První utkání SK Hranice sehrály v květnu roku 1920 - SK Přerov II. - SK Hranice 3:2. V Hranicích však nebylo jen jedno fotbalové družstvo, hrála zde ještě jedenáctka studentská, lesnická, dvě vojenské a dokonce dorostenecká, o kterou se staral brankář Jaroslav Beneš a v této jedenáctce v roce 1921/22 hráli dorostenci Holinka, Tugenlieb, Ripper, Janiška, Skřídlo, Skládal, Velecký, Macháček, Perdula, Klivar, Zaoral, Hošťálek. V roce 1922 se však odbor rozpadl a fotbal i přes různé pokusy hrála jen mládež. Tato situace trvala až do roku 1928, kdy se skupince Rychlý, Beneš, Novotný, Vilím a několika dalším kamarádům podařilo opět rozjel kopanou na hřišti za soudem na bývalém tržišti, dnes market Billa.

Druhé desetiletí hranické kopané nezačalo zrovna nejlépe, neboť na tržišti dobytka byla kopaná zakázána kvůli nebezpečí nákazy tetanem. Avšak fotbalisté se nevzdali, přešli do skautu a v roce 1929 byl utvořen fotbalový odbor Old-skautů-FOS Hranice. Fotbal se tak přestěhoval na všem dobře známé hřiště U Splavu. Opět se střídaly úspěchy s neúspěchy a sem tam se i objevily hlasy o likvidaci hranické kopané, ale naštěstí se tak nestalo a vždycky se našla skupinka nadšenců, kteří fotbal udrželi při životě a 2. března 1933 se z FOS Hranice utvořil fotbalový klub FK Hranice, předsedou se stal Ing. Pacák. Pod novým vedením začal opravdový sportovní a klubovní život. který přinesl i sportovní výsledky a postup do vyšších tříd. V této době pracoval ve funkci předsedy MUDr. Glucka a jako jednatel pan Kořistka. Dokonce se objevuje myšlenka sloučit všechny sporty v Hranicích a vytvořit jeden silný klub.

Tato myšlenka se uskutečnila až na začátku třetího desetiletí v době okupace naší vlasti Německem. Tak vznikl jediný sportovní klub CSK Hranice. V roce 1941 do činnosti odboru kopané poprvé výrazně zasáhli vedoucí pracovníci továrny KUNZ. Byl vytvořen pododbor XI. KUNZ, jejímž vedoucím se stal Alois Sedláček, který následně vykonával i veškerou práci za předsedu odboru kopané Ing. Malíka. Ve SŽF pak zastupoval odbor Rudolf Heider, Alois Sedláček se následně stal předsedou a pod jeho vedením pokračoval vzestup až do I. A třídy SŽF a na zápasy chodilo až 1500 diváků. Uvedu také několik jmen hráčů, kteří postup vybojovali - pánové Čevela, Tvrdoň, Kacar L a II, Šatánek, Šimek, Vávra, Bajgar a Novák Emil, Novák Jan (jako 1. hranický odchovanec přestoupil do FC Slezská, nyní Baník Ostrava).

Závěr války přerušil veškeré soutěže a i když se po válce pokračovalo tam kde se skončilo, pro hranickou kopanou to nebylo úspěšné období a tato stagnace pokračovala i na začátku čtvrtého desetiletí. Navíc různé systémy organizace tělovýchovy, kdy závodní Jednotka Sokol Sigma Kunz Hranice střídal OSO ROH, následoval TJ Spartak Hranice, nepřinesly prospěch rozvoji kopané.
Ke zlepšení situace dochází přibližně od roku 1954 kdy ve funkci předsedy klubu pracuje Dr. Rossi a po něm přebírá funkci Zdeněk Kolovrat. I. mužstvo postoupilo až do I. A třídy. Z funkcionářů této doby bych chtěl vzpomenout například Dr. Dienelta, Petříka, Magnuska, Machače, Jalůvku, Čevelu, Schneidera, trenéry Sojku a Látala a hráče Mirka Nehybu, Magnuska, Jana a Zdenka Králíkovy, Vinklárka, Černotíka, Jahna a řada dalších. U mládeže pak pracovali pánové Lysák a Šíma. Čtvrté desetiletí končí pro hranicky fotbal významnou událostí - otevřením nového stadiónu, na kterém družstva SK Hranice hrají svá utkání dodnes.

Rokem 1959 začíná páté desetiletí Hranické kopané v němž se odehrála také řada významných změn. Například hned v prvním roce byl zrušen oddíl v Dukle Hranice a hráči přešli do oddílu ve Spartaku Hranice. V roce 1960 došlo k přejmenování TJ Spartak Hranice na TJ Sigma Hranice. V tomto období vedl oddíl jako předseda p. Kolovrat a ve výboru pracovali například pánové Nehyba, Hanuška, děda Schneider, trénovali Čevela, Šíma, Magnusek a z pozadí významné oddílu pomáhal ředitel Sigmy Hranice Alois Sedláček a jeho náměstek Ing. Josef Cahel. V dalším období se poměrně rychle ve funkci předsedy vystřídali pánové Šrámek, Látal, Dr. Rossi po něm v roce 1966 Zdeněk Vilím. Páté desetiletí uzavřelo družstvo mužů v I. B třídě. Za zmínku v tomto období stojí úspěchy mládeže, která pod vedením hlavně pana Kosaře zaznamenala výrazný nárůst výkonnosti a přípravu na postup do vyšších soutěží. Na trenérských postech mimo jiné pracovali pánové Továrek, Kosař, Hrabovský, Jurša, Králík, Zámorský, ve vedení klubu pak zejména Zdeněk Vilím jež celá léta působil ve funkci předsedy a díky jemuž vznikla přehledná kronika oddílu. Dále pánové Rossi, Nehyba, MUDr. Kosař, Machač a další.

Šesté desetiletí začíná pro hranicky fotbal opět velice zajímavé v rámci oslav 50 let kopané se hraje v Hranicích první mezinárodní utkání Sigma Hranice - Železničár Zenica s výsledkem 2:1. V roce 1970 hráli muži A s reprezentačním dorostem CSR a v červnu se uskutečňuje i první propagační utkání v kopané žen. Nejvýznamnější událostí pak určité je historicky prvním postup dorostu do dorostenecké ligy pod vedením pana Kosaře. V tomto období dochází k dalšímu výraznému úspěchu, když muži A poprvé v historii postupují do krajského přeboru. Další roky tohoto desetiletí však již tak úspěšné nejsou. Mužstvo mužů sestoupilo až do I.B třídy, trvala funkcionářská krize a za jediný úspěch v tomto období lze považovat jen po 3leté přestávce postup dorostu zpět do dorostenecké ligy. Krize nebyla jen hráčská, ale i funkcionářská a ani časté změny ve výboru neprospívaly řešení situace, která nakonec byla řešena odstoupením několika členů, které nahradili pánové Velocha, Vitonský, Demiš a Vývoda. Zejména pan Josef Velocha, jak se později ukázalo, byl hnacím motorem nového výboru a byl to právě on, který nastartoval velice úspěšné období v dalších 26 letech.
Vstup do dalšího období byl velice úspěšný, neboť po stabilizaci funkcionářského kádru se stabilizoval i kádr hráčský a družstvo mužů v roce 1979 suverénně postoupilo do I. A třídy a následně opět do krajského přeboru. Pro posílení v této soutěži byli získáni Derych Ladislav, Hošek, Kadlík Miroslav a i nadále zůstal Trojek, Brožík, Voroš a výsledkem bylo 2. místo v krajském přeboru a historicky postup do divize. Určité stojí za to připomenout si, že jako trenér se o tento úspěch zasloužil pan Demiš a hráči Adámek, Brožík, Derych Ladislav a Jaromír, Bušina, Flajšar, Hanuška, Hošek, Hylš, Kadlík, Kubeša, Matuška, Macek, Novotný, Opravil, Pala, Podzemný, Pumprla, Sohlich, Tomeček, Vitonsky a Voroš. Divize, která se v Hranicích stabilizovala, byla lákadlem díky agilní práci funkcionářů i pro hráče, kteří oblékali ligový dres. Proto patří vzpomenout například Uličného, Poledníka, Mandíka, Beneše, Chodila nebo Jaroslava Fialu. V tomto období dochází i k dalšímu zkvalitnění práce s mládeží, vytváří se při klubu komise mládeže, zlepšuje se úroveň tréninkového procesu, a rozšiřuje se počet mládežnických družstev i jejich výkonnost, což následně vede i k postupu do vyšších soutěži. Z trenérů mládeže to byli Kosař, Petrovský, Urban, Tůma, Bělocký, Matuška, Kubica, Hoffman Josef, Páleník Karel, Jemelík, Kurfurst, Vitonský, Derych Ladislav a vedoucí Ing. Adámek Antonín, Pokorný, Machač, Vavřík Jan, Skála, Koňařík, Vaněk, Lysák ml., Socha. Ve výboru oddílu potom dále pracovali předseda pan Velocha a členové pánové Ing. Adámek, Vavřík, Vilím, Vitonský, Kosař, Malina a další. Desátý jubilejní ročník v divizi 1990/91 byl pro hranicky fotbal mimořádně úspěšný, neboť jako vítěz své skupiny postupuje do třetí nejvyšší soutěže Moravskoslezské fotbalové ligy. O tento v Hranicích jedinečný úspěch se zasloužili jak hráči v čele s Jiřím Hanuškou, Eduardem Poláškem, Vojtěchem Bušinou, Mirkem Kadlíkem, Láďou Klemšem, Pavlem Pumprlou, Petrem Zatloukalem, Zdeňkem Giebelem a dalšími, tak i výbor v čele s předsedou oddílu panem Velochou, panem Vavříkem, Kosařem, Volfem, Vitonským a trenérem Milanem Gajdůškem. V mládežnických družstev dávají o sobě vědět hráči, kteří později tvořili kádr “A”, například Hupka Petr, Hupka Tomáš, Páleník Tomáš, Slivka Ivan, Koňařík Pavel, Čáp Tomáš, Merten David.

Rok 1994 je pro hranicky fotbal dosti významný. Dochází k osamostatnění dvou největších oddílů v TJ - atletika, fotbal a svoji činnost dále rozvíjí pod názvem SK Sigma Hranice a později SK KUNZ Hranice. V roce 1996 dochází zatím k poslední změně názvu a to na SK Hranice. Po sportovní stránce náš klub udržuje vydobyté pozice kdy muži “A” stabilně hrají v MSFL, dorostenci Moravskoslezskou dorosteneckou ligu, žáci žákovskou ligu.

Nové tisíciletí nezačalo pro náš klub zrovna nejlépe. Začaly vznikat finanční problémy. Jedním z kroku bylo, že v roce 2001 se celý areál dal do výpůjčky městu Hranice, které pokrylo jak finančně tak i po odborné stránce údržbu. V mužské kategorii došlo k sestupu do divize. Avšak ihned v dalším ročníku 2002 se podařilo opět postoupit do MSFL. Fotbal je závislý na množství získaných finančních prostředků a ty se v tomto období podařilo sehnat. Zejména Sigma Pumpy Hranice v čele s později tragicky zesnulým předsedou klub Ing. Goláněm. Toto ovšem mělo velký vliv na ukončení činnosti “B” týmu zejména pro nedostatek hráčského kádru. Ti odešli do okolních ambiciozních klubů.

V roce 2007 muži opět sestoupili do divize, která je zatím adekvátní možnostem našeho klubu. SK Hranice si hodně sliboval od firmy LG Displeys, která skutečně v první fázi finančně podporovala kopanou. Později však z důvodu svých ekonomických problémů jeji možnosti skončili. Náš sportovní klub se vždy zejména zajímal a zabýval výchovou mladých fotbalistů. Jak už to byli v minulém období zejména trenéři Miroslav Kosař a Oldřich Vitonský, tak i později dlouholetý trenér mládeže Lubomír Kubica. V roce 2000 jsme byli zařazeni do sítě škol s rozšířenou výukou tělesné výchovy se zaměřením na kopanou. Nejprve na ZŠ Nová a později ZŠ Struhlovsko, kde byli koncentrováni fotbalisté již na přelomu 80. a 90 let minulého století.
Právě z tohoto období se v dlouholeté historii kopané v Hranicích rekrutují odchovanci, kteří reprezentovali a reprezentují naši výchovu mládeže a svými schopnostmi prorazili i v oddílech hrající nejvyšší jak české tak i zahraniční soutěže. Petr Sedlák - Baník Ostrava, SIAD Most, později působil ve Vietnamu, Milan Páleník- Baník Ostrava, B. Bystrica, FC Dundee (Skotsko), Josef Hoffmann - Baník Ostrava (mistr Gambrinus liga), Kladno, Martin Pulkert- Sigma Olomouc(reprezentant do 20 let), Lubomír Kubica- Baník Ostrava (reprezentant všech mládežnických kategorií od 17 do do 21 let), Irtyš Pavlodar(mistr kazašské ligy), Drnovce, Trenčín , NK Maribor (Slovinsko), Radim Derych - Vítkovice, Tomáš Glos- Sigma Olomouc. Avšak i z nové generace je o mladé hráče neustálý zájem. Klub má celkem jedenáct družstev, která jsou zařazena do soutěží Moravskoslezského fotbalového svazu a Olomouckého KFS a OFS Přerov. Toto vše klade dosti velké nároky po finanční stránce, kdy náš oddíl Je asi z 80ti % závislý na získání finančních prostředků ze sponzorství či reklam, vlastní dopravy, a prodeje vlastních odchovanců.

Hovoříme-li o historii kopané v Hranicích nesmíme v žádném případě zapomenout na vojensky fotbal reprezentovaný Duklou Hranice. Jak již bylo řečeno pravidelnější činnost se objevuje po roce 1930 za nynějšími Jaselskými kasárnami. Z let 1935 až 1938 víme, že hráli své vojenské soutěže.
Po válce se pak zapojili i do civilních soutěží. O organizaci se tehdy starali důstojníci
Študent, Kacar, Slezák, Koďousek a trenérem byl p.Havránek. V roce 1955 došlo k přejmenování na Dukla a tato následně v roce 1956 postoupila do I.B třídy. První období vojenské kopané bylo ukončeno 1.10.1959 vystoupením Dukly z krajské soutěže. K obnovení činnosti došlo na podzim roku 1965, kdy Dukla byla zařazena do okresní soutěže a v roce 1968 postoupila do I.B třídy. Největších úspěchů dosáhla Dukla po roce 1990, kdy postupné postoupila do župního přeboru, do divize v roce 1998 do MSFL. Toto úspěšné období je spojeno se jmény funkcionářů Radka Sedláčka, Aloise Nováka, Mirka Plašila, Štefana Pribely, Jiřího Kočího, Ladislava Lehkého, Josefa Kacrle, Josefa Sameljaka, Martina Záležáka, Stanislava Nedomy a dalších, kteří vytvářeli podmínky pro fungování tohoto vojenského klubu. Avšak situace v armádě se po roce 2000 začala měnit. Postupně spěla k profesionalizaci a klub začal mít problémy zejména s hráčským kádrem odpovídající kvality, který byl založen na vojácích základní služby. Vystoupil ze soutěže Moravy. Avšak díky obětavému přístupu výboru a zejména iniciativě Aloise Nováka a Jaroslava Baroše se ihned v následném ročníku se přihlásil do okresní soutěže OFS Přerov.
Nutno doplnit nedílnou součást hranické kopané Hranice IV- Drahotuše