SK HRANICE

FOTBALOVÝ KLUB HRANICE

"Informace o klubu a týmech, rozpisy i výsledky utkání"

>> Strana: Aktuality

Aktuálně

Aktuálně

< Back
Datum 12. 11 2015
Nadpis2 POZVÁNKA
Aktualita malá

Pozvánka na Valnou hromadu FO SK Hranice

která se koná v pátek dne 20.11.2015 v 17,00 hod.

v Občerstvení „Gól“.

více info zde
Aktualita velká
Program:
1. Zahájení - schválení programu.
2. Volba komise mandátové, volební, návrhové, volba ověřovatelů zápisu.
3. Zpráva o činnosti FO SK
4. Zpráva o hospodaření FO SK
5. Zpráva mandátové komise
6. Volba nového výboru
7. Diskuse
8. Zpráva volební komise
9. Přestávka
10.Návrh na usnesení
11.Závěr valné hromady

Vážená členská základno,
z důvodu vytvoření presenční listiny a možnosti se usnášet, kdy musí být přítomná nadpoloviční většina pozvaných delegátů, žádám členskou základnu o jmenovité nahlášení vaší účasti na e-mail kubl@seznam.cz, mobil 731 680 944 nebo přímo na sekretariát SK Hranice.
Termín účasti je stanoven do 13.11.2015

Současně s tímto Vás žádám o nahlášení případných kandidátů do výboru FO SK Hranice rovněž na výše uvedené kontakty.

Na Vaší účast se těší                                        Za výbor FO SK Hranice